par mums
pakalpojumi
kontakti

Grāmatvedības uzskaite

Vadības uzskaite

Informācija reālā laika režīmā

Izmaksu samazināšana

Top.LV

Grāmatvedības uzskaite

 • Uzņēmuma pilna grāmatvedības uzskaite, izmantojot mūsdienīgu programmatūru.
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas sagatavošana, pamatojoties uz klienta komercdarbības specifiku.
 • Sākotnējo uzskaites dokumentu pārbaude, grāmatvedības ierakstu noformēšana un reģistrācija.
 • Grāmatvedības dokumentu un atskaišu noformēšana un izdruka.
 • Nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
 • Uzņēmuma pārstāvēšana VID nodaļās (nodokļu jautājumi, atskaišu salīdzināšana utt).
 • Citu papildus dokumentu (aktu, atskaišu, rīkojumu) sagatavošana.
 • Personāla uzskaite.
 • Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas Centrālajai Statistikas pārvaldei.
 • Gada pārskata sagatavošana.
 • Darbs ar auditoriem.
 • Finanšu informācijas sniegšana vadības lēmumu pieņemšanai.
 • Grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas.

Vadības uzskaite

Pamatojoties uz ievadītiem grāmatvedības dokumentiem un datiem, SIA “Interneta Bilance” informācijas sistēma dod iespēju uzņēmuma vadībai saņemt aktuālu informāciju, kas nepieciešama, lai efektīvi vadītu uzņēmumu:

 • Peļņas vai zaudējumu aprēķins par izvēlēto periodu;
 • Kreditoru un debitoru saraksts uz pašreizējo datumu;
 • Bilance uz pašreizējo datumu;
 • Naudas plūsmas pārskats par izvēlēto periodu;
 • Nodokļu maksājumu plānošanas pārskats.

Informācija reālā laika režīmā

SIA “Interneta Bilance” veic grāmatvedības kārtošanu, dokumentu un atskaišu apstrādi un sagatavošanu, izmantojot Interneta tehnoloģijas. Tas dod iespēju mūsu klientiem nodrošināt pastāvīgu pieeju grāmatvedības informācijai un atskaitēm reālā laikā režīmā.

Izmaksu samazināšana

SIA “Interneta Bilance” pakalpojumu izmantošana ļauj mūsu klientiem izvairīties no izdevumiem, kas saistīti ar iekšējas grāmatvedības nodaļas organizēšanu, kvalificēta grāmatveža pieņemšanas darbā, grāmatvedības programmnodrošinājuma un datortehnikas iegādi un no citiem izdevumiem, kas saistīti ar iekšējas grāmatvedības nodaļas pastāvīgu funkcionēšanu.

E-mail: info@ibilance.lv, Tālrunis: +371-67331083; +371-29421649
Copyright © 2017, Interneta Bilance